YOU ONLY LIVE ONCE

Bộ lịch gỗ để bàn "Ký ức tuổi thơ"

Bộ lịch gỗ để bàn 2018 với chủ đề những trò chơi của thế hệ 8x, 9x do họa sĩ trẻ Thanh Xinh phác họa bằng màu nước. Bộ lịch khơi gợi ký ức của một tuổi thơ dữ dội không công nghệ với các trò chơi dân gian Việt Nam như: ô ăn quan, bắn bi, nhảy lò cò, thả diều...
Chắc chắn bất cứ một người trưởng thành nào cũng đã từng có một tuổi thơ như vậy.
 

Bộ lịch gỗ để bàn 2018

Bộ lịch gỗ để bàn 2018

Bộ lịch gỗ để bàn 2018

Bộ lịch gỗ để bàn 2018

Bộ lịch gỗ để bàn 2018

Bộ lịch gỗ để bàn 2018

Bộ lịch gỗ để bàn 2018

Bộ lịch gỗ để bàn 2018

Bộ lịch gỗ để bàn 2018

Bộ lịch gỗ để bàn 2018

Bộ lịch gỗ để bàn 2018

Bộ lịch gỗ để bàn 2018
Share:

Viết một bình luận